Onderwijs

Sinds 2007 heb ik lesgegeven aan universiteiten. Ik heb mijn Basiskwalificatie Onderwijs afgerond in 2015. Ik heb lesgegeven op het bachelor- en het master-niveau; ik heb politicologie, politieke filosofie en onderzoeksmethoden gegeven; ik heb lesgegeven aan politicologiestudenten maar ook aan studenten van gerelateerde disciplines, zoals bestuurskunde, rechten en sociologie. Als een docent ben ik op mijn best als ik studenten en hun werk individuele aandacht kan geven, bijvoorbeeld bij het scriptieonderwijs voor de Universiteit Leiden. In mijn hoorcolleges leg ik de nadruk op activerende werkvormen, onderwijs door dialoog en projecten waarin studenten politieke besluitvorming simuleren om zo politieke concepten toe te passen in realistische situaties.

Cursussen

 • Voorjaar 2020-2022 Nederlandse Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis, BSc Politicologie, Universiteit Leiden.
 • Najaar 2019-2021 Nederlandse Politieke Instituties, MSc Politicologie, Universiteit Leiden.
 • Herfst 2017 State, Power and Conflict (met Bastiaan van Apeldoorn), BA Politicologie, Vrije Universiteit (hoorcolleges).
 • Voorjaar 2016 en 2017 Models of Democracy: Comparative Politics meets Political Theory, BA/BSc Liberal Arts, Rijksuniversiteit Groningen (seminars). Vakomschrijving.
 • Herfst 2015 en 2016 Politiek, Maatschappij & Beleid: De Klassieke Werken, MSc Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen (seminars). Vakomschrijving.
 • Herfst 2015 Politiek, Maatschappij & Beleid: De Toekomst van de Partijendemocratie, MSc Sociologie, University of Groningen (seminars). Vakomschrijving.
 • Zomer 2014 Reading Lijphart’s Patterns of Democracy, MSc Sociologie  Rijksuniversiteit Groningen (individuele begeleiding).
 • Voorjaar 2014, 2015 en 2016 Overheid, BA Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen (hoorcolleges). Vakomschrijving.
 • Najaar 2013 en 2014 Parlementaire Geschiedenis en Politiek Staatsrecht, LLM Rechten, Rijksuniversiteit Groningen (hoorcolleges).
 • Najaar 2011 Nationale Politiek (met Ruud Koole) BA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen).
 • Voorjaar 2010 Politieke Filosofie (met Hans Oversloot) BA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen over Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus).
 • Voorjaar 2008 en 2009 Politieke Filosofie (met Paul Nieuwenburg) BA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen over Popper’s The Open Society and Its Enemies).
 • Najaar 2009 Rationele Keuzetheorie (met Robin Best) BA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen).
 • Najaar 2008 Conversion Course Rational Choice (onderwijsassistent van Robin Best) MA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen).
 • Najaar 2007 Methoden van Dataverzameling (onderwijsassistent van Catherine de Vries) BA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen).
 • Najaar 2007 Conversion Course Political Philosophy (onderwijsassistent van Paul Nieuwenburg) MA Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden (werkgroepen).

Begeleiding van scriptiestudenten en stagiairs

 • Najaar 2023 voor het project “Lokaal bestuur in Europa” heb ik een team van 17 student-assistenten geleid.
 • Voorjaar 2019 en 2022 en najaar 2019-2023, Thesis Seminar, MSc Politicologie, Universiteit Leiden (scriptiebegeleiding).
 • Voorjaar 2014 en voorjaar 2015 The Priorities of Political Parties, Rijksuniversiteit Groningen (individuele begeleiding van in totaal negen stagiairs)
 • Najaar 2011, voorjaar 2012 en voorjaar 2013 Capstone Lobbying the European Union (met Anne Rasmussen) MSc Bestuurskunde, Universiteit Leiden (individuele begeleiding van in totaal negen scriptiestudenten).
 • Voorjaar 2008 en 2011, Politiek en Politieke Wetenschap BA Politieke Wetenschap (met Frits Meijerink), Universiteit Leiden (individuele begeleiding van propedeusewerkstukken).

Gerelateerde gevolgde cursussen

 • 2022: Cursus Begeleiding Promovendi bij het ICLON (Universiteit Leiden).
 • 2015: Basiskwalificatie Onderwijs bij het ESI (Rijksuniversiteit Groningen).
 • 2006: Cursus Werkgroep Onderwijs bij het ICLON (Universiteit Leiden).