Ik werk bij de Universiteit Leiden als Universitair Docent. Daarnaast werk ik als wetenschappelijk medewerker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek richt zich met name op de patronen die conflict en samenwerking tussen politieke actoren structureren: zoals de ideologische scheidslijnen die politieke partijen scheiden, de dimensies die publieke opinie structureren, en de patronen in parlementair stemgedrag. Mijn onderzoek bij het Documentatiecentrum richt ik zich op ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse partijpolitiek. 

Daarnaast werk ik als kiezersonderzoeker bij het Landelijk Bureau van GroenLinks .

Daarvoor werkte ik als postdoctoraal onderzoeker bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, als wetenschappelijk medewerker bij Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, en als promovendus bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. In 2012 promoveerde ik op een proefschrift over het effect van de toetreding van nieuwe partijen tot de politieke arena op de bestaande partijen en het partijenstelsel. Dit onderzoek betrof de reacties van partijen in zowel de parlementaire als de electorale arena. Voor mijn promotie studeerde ik politicologie en filosofie van de sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Ik heb een brede politicologische onderzoeksinteresse: van vergelijkende politicologie, politieke partijen, partijsystemen en partijposities, parlementair gedrag, belangengroepen, kiesgedrag tot politicologische methodologie.